Koulunkäynti

Peruskoulu

Perhekodin Mattilan yksikön kanssa samassa rakennuksen yhteydessä peruskoulun käyttöön saneeratut tilat. Oulujoen koulun opetusryhmässä opiskelevat pääsääntöisesti perhekodin lapset. Opetusryhmä on Muhoksen kunnan opetustoimen hallinnoima ja se vastaa myös koulun henkilöstöstä.

Koulussa noudatetaan joustavan perusopetuksen (JOPO-luokan) opetussuunnitelmaa. Opetus takaa mahdollisuuden koulunkäyntiin keskittymiseen niillä nuorilla, joilla on aikaisemmin koulunkäynnissään ollut vaikeuksia. Jopo-luokan tehtävänä on antaa mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja sekä saada valmiudet jatko-opintoihin.

Joustavassa perusopetuksessa opiskelu perustuu toiminnalliseen oppimiseen. Lukuvuosi jakautuu lähiopetukseen, työssäoppimiseen, leirikouluihin sekä työpaikka- ja oppilaitoskäynteihin. Lähiopetuksessa toimitaan koulun tiloissa tai muissa erilaisissa oppimisympäristöistä.

Yhteistyö lapsen omaohjaajan ja luokan opettajan sekä avustajien kanssa on tiivistä ja tukee lapsen koulunkäyntiä.

Toisen asteen opinnot

Muhoksella on keskiasteen koulutukselle erinomaiset mahdollisuudet. Kunnassa toimii kaksi ammattikoulua sekä lukio. Lisäksi Oulun läheisyys mahdollistaa lisävaihtoehtoja opiskeluun.

Lue lisää: http://muhos.fi/opiskelu/lukio

Ammattiopisto Luovi, Muhoksen yksikkö

Pienet koulutusyksiköt ja rauhallinen ympäristö antavat opiskelulle hyvät lähtökohdat. Toiminta on suunniteltu monialaiseksi eri valintamahdollisuuksia sisältäväksi opetukseksi. Toiminnassa otetaan huomioon jokaisen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja opetuksen sisältöä tai opiskeluaikaa muutetaan tarpeen mukaan.

Lue lisää: http://www.luovi.fi/Koulutustarjonta

Oulun seudun ammattiopisto, Muhoksen yksikkö

Oulun seudun ammattiopiston Muhoksen yksikössä yhdistyy kaksi ammatillista oppilaitosta: Yksiköstä valmistuu ammattilaisia luonnonvara- ja ympäristöalalle, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle sekä tekniikan ja liikenteen alalle.

Lue lisää: www.osao.fi – yksiköt – Muhoksen yksikkö

Etusivu
Toiminta-ajatus
Yksiköt
Palvelut
Koulunkäynti
Laadun kehittäminen
Yhteystiedot ja paikkakyselyt

Toimintamme tukena
on ISO 9001 mukainen
laatu- ja arjenhallinnan
toimintajärjestelmä.

Oulujoen Perhekoti ∙ Ollintie 30, 91500 Muhos
Puhelin: Törmälän yksikkö 040 7600 601 ∙ Mattilan yksikkö 050 405 7733 ∙ Pääskyntien yksikkö 040 761 9482
Faksi (08) 5317 824 ∙ info@oulujoenperhekoti.fi