Toiminta-ajatus

Toimintamme perustehtävä on psykososiaalisesti oireilevien lasten ja nuorten hoito, kasvatus ja opetus yhteistyössä perheen, muun lähiverkoston sekä eri yhteistyötahojen kanssa.

Koulutettu, pitkäaikaisen työkokemuksen omaava sekä työhönsä sitoutunut henkilöstö vastaa lapsen tarpeista lähtevästä kasvatus ja hoitotyöstä yhteisesti sovittujen arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Vahvuutenamme on ammatillinen osaaminen moniongelmaisten nuorten kasvatustyössä. Toimintamme viitekehyksenä ovat perheterapeuttisuus ja ratkaisukeskeisyys.

Tavoitteenamme on antaa lapselle mahdollisuus kasvaa rauhassa kohti aikuisuutta turvallisessa, välittävässä ja virikkeitä antavassa, kodinomaisessa kasvuympäristössä.

Nuorta tuetaan tekemään tavoitteita omaan elämäänsä, saamaan takaisin elämänhallintansa ja häntä autetaan kasvamaan turvallisissa rajoissa.

Arjen rutiinit perhekodissa, koulun käynti ja vapaa-ajan harrastukset ovat terveen psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen kehityksen alulle saattajia.

Yhteistyö sijoitetun lapsen perheen ja sijoittavan kunnan sosiaalitoimen kanssa on työmme lähtökohtana. Vierailut, tapaamiset, omaisten yöpymiset perhekodilla sekä aktiivinen puhelimitse/kirjallisesti pidettävä yhteydenpito ovat tärkeä osa perhekodin arkea.

Etusivu
Toiminta-ajatus
Yksiköt
Palvelut
Koulunkäynti
Laadun kehittäminen
Yhteystiedot ja paikkakyselyt

Toimintamme tukena
on ISO 9001 mukainen
laatu- ja arjenhallinnan
toimintajärjestelmä.

Oulujoen Perhekoti ∙ Ollintie 30, 91500 Muhos
Puhelin: Törmälän yksikkö 040 7600 601 ∙ Mattilan yksikkö 050 405 7733 ∙ Pääskyntien yksikkö 040 761 9482
Faksi (08) 5317 824 ∙ info@oulujoenperhekoti.fi