Oulujoen perhekoti

Koulunkäynti perhekodissa

Peruskoulu

Perhekodin Mattilan yksikön kanssa samassa rakennuksen yhteydessä on peruskoulun käyttöön saneeratut tilat. Oulujoen koulun opetusryhmässä opiskelevat pääsääntöisesti perhekodin lapset. Opetusryhmä on Muhoksen kunnan opetustoimen hallinnoima ja se vastaa myös koulun henkilöstöstä

Opetus

Opetus takaa mahdollisuuden koulunkäyntiin keskittymiseen niillä nuorilla, joilla on aikaisemmin koulunkäynnissään ollut vaikeuksia. Yhteistyö lapsen omaohjaajan ja luokan opettajan sekä avustajien kanssa on tiivistä ja tukee lapsen koulunkäyntiä.

Tukeminen

Koulunkäynnin tukeminen sekä kiinnostavan opiskelu-tai työharjoittelupaikan löytyminen on tärkeää nuorelle hänen suoritettuaan peruskoulun oppimäärän. Tavoitteellinen työskentely koko sijoituksen ajan sisältää myös vahvasti tulevaisuuden suunnittelua, jossa erilaisia vaihtoehtoja käydään läpi niin koulun henkilöstön kuin myös omaohjaajan sekä muun verkoston kanssa.

Toisen asteen opinnot

Muhoksella on keskiasteen koulutukselle erinomaiset mahdollisuudet. Kunnassa toimii kaksi ammattikoulua sekä lukio. Lisäksi Oulun läheisyys mahdollistaa lisävaihtoehtoja opiskeluun. Pienet koulutusyksiköt ja rauhallinen ympäristö antavat opiskelulle hyvät lähtökohdat. Toiminta on suunniteltu monialaiseksi eri valintamahdollisuuksia sisältäväksi opetukseksi. Toiminnassa otetaan huomioon jokaisen opiskelijan yksilölliset tarpeet ja opetuksen sisältöä tai opiskeluaikaa muutetaan tarpeen mukaan.

Peruskoulu

Koulussa noudatetaan joustavan perusopetuksen opetussuunnitelmaa, jonka tehtävänä on antaa mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen itsetunnon kehittymiseen, jotta oppilas voi hankkia elämässä tarvitsemiaan tietoja ja taitoja sekä saada valmiudet jatko-opintoihin. Yhteistyö lapsen omaohjaajan ja opettajan sekä avustajien kanssa on tiivistä ja tukee lapsen koulunkäyntiä.

Toisen asteen opinnot

Oulun seudun ammattiopiston Muhoksen yksikössä yhdistyy kaksi ammatillista oppilaitosta: Yksiköstä valmistuu ammattilaisia luonnonvara- ja ympäristöalalle, matkailu-, ravitsemis- ja talousalalle sekä tekniikan ja liikenteen alalle.
Ammattiopisto Luovi, Muhoksen yksikkö,Oulun seudun ammattiopisto, Muhoksen yksikkö