Tukiasuminen ja jälkihuolto

Pääskyntien yksikkö

Pääskyntien tukiasunto

Pääskyn yksikön tukiasumisen palvelut on tarkoitettu jatkumoksi Oulujoen perhekodissa sijoituksessa oleville nuorille. Tukiasumisen ja jälkihuollon palveluiden piiriin voivat tulla myös lastensuojelun tukea tarvitsevat nuoret, jotka muuttavat paikkakunnalle. Tukiasumisen ja jälkihuollon tarkoituksena on tukea nuoren kotiutumista sijaishuollosta tai auttaa aikuistuvaa nuorta saamaan riittävät edellytykset itsenäisen elämänsä aloittamiselle.

Luotamme siihen, että jokaisessa nuoressa on kyky yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen

Yksilöllisyys sekä yhteisöllisyys