MATTILA

Mattilan lastensuojeluyksikkö

Mattilan lastensuojeluyksikkö

Mattilan yksikössä asuvat 15-17 -vuotiaat, jotka harjoittelevat itsenäisempää asumista tuetusti omien ohjaajiensa kanssa. Mattilassa arki rakentuu arjen elämäntaitojen opettelemiseen yksilöllisen suunnitelman mukaisesti omaohjaajien vahvalla tuella. Harjoitteluasumisen yksikön ammattitaitoinen henkilökunta on läsnä ympäri vuorokauden ja tiiviisti mukana nuorten arjessa. Mattilan yksikössä nuorta motivoidaan koulunkäyntiin, vapaa-ajan harrastuksiin ja omien vahvuuksien löytämiseen. Onnistumisen näkökulmasta tavoitteita asetetaan esim. vuorovaikutuksen/tunnesäätelytaitojen, päihteettömyyden ja asosiaalisen käyttäytymisen osalta.

Turvallisuus, kodinomaisuus, ilo arjessa