perhekodin palvelut

Luotamme siihen, että jokaisessa nuoressa on kyky yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen

Omaohjaajatyö

Nuoren asioista vastaa työpari. Omaohjaajan läsnäolo ja vuorovaikutuksen merkitys nuoren kanssa niin tunnetyöskentelyssä kuin erilaisten ongelmienkin käsittelyssä on tärkeintä. Keskusteleva työote ja positiivisten asioiden vahvistaminen omaohjaajatyössä.

Omaohjaajilla on vahva osaaminen työstää menetelmäosaamisen kautta esim. nuoren päihteiden käyttöön, aggression hallintaan ja mielenterveyteen liittyviä haasteita. Yhteistyö sijoitetun lapsen perheen ja sijoittavan kunnan sosiaalitoimen kanssa on työmme lähtökohtana. Perheen vierailut, tapaamiset, omaisten yöpymiset perhekodilla sekä aktiivinen puhelimitse/kirjallisesti pidettävä yhteydenpito ovat tärkeä osa yksiköiden arkea. Perheen kanssa tehtävän yhteistyön tavoite on voimavaraistaa niin sijoitettua lasta kuin hänen perhettään.

Jokaisen nuoren hoidossa pyrimme vahvistamaan nuoren itsetuntemusta ja uskoa omiin voimavaroihin. Sijoituksen aikana vahvistetaan nuoren itsetuntemusta hänen voimavarojaan sekä tuetaan vastaanottamaan tukea laitoksen aikuisilta sekä ulkopuolisilta ammattilaisilta. Yksiköiden srtuturoitu arjen askareineen ja vapaa-ajan harrastuksineen edesauttaa nuoren vakauttavaa, ja kokonaisvaltaista kasvua sekä kehitystä.

Toimintamuotoja

Lapsen psykososiaalisen kuntoutumisen tueksi perhekodin toimintamuotoina ovat mm.