TÖRMÄLÄ

Lastensuojeluyksikkö

Törmälän asumisyksikkö

Törmälän erityisyksikössä on tavoitteena osallisuuden ja yhteisöllisyyden kautta rohkaista
nuorta ottamaan apua vastaan niin yksikön aikuisilta kuin myös verkostolta. Strukturoitu
arki yhteisön viikko-ohjelmineen tuo ennakoitavuutta ja selkeyttä arjen toiminnalle. Myös
nuoren omat harrastukset ja ihmissuhteiden ylläpitäminen henkilökohtaisen suunnitelman
mukaisesti luovat ennakoitavuutta arkeen.

Törmälän asiakastyöskentelyn tavoite

Tavoitteena on nuoren hyvä mielenterveys ja riittävän hyvä itsetunto, jotka ovat perustana
hänen hyvinvoinnilleen. Niiden avulla hän kykenee käsittelemään elämään kuuluvia
hankaliakin tapahtumia sekä ajoittaista ahdistusta.

Nuorta motivoidaan koulunkäyntiin ja oppimisen tavoitteiden saavuttamiseen.

Nuorta tuetaan erilaisin omaohjaajatyönmenetelmin ja nuorta kannustetaan
keskustelemaan tilanteestaan, tavoitteestaan ja tulevaisuudestaan realistisesti ja
suunnitelmallisesti.


Työmme perustuu ratkaisukeskeiseen, yhteisölliseen sekä perheterapeuttiseen
viitekehykseen. Tavoitteenamme on antaa lapselle turvallinen, välittävä, virikkeitä antava,
ja kodinomainen kasvuympäristö.

Nuorelle jokainen päivä on uusi mahdollisuus

Turvallisuus, kodinomaisuus, ilo arjessa